NEAS

NEAS

Nordmøre Energiverk AS tilhører de større energiverkene i vårt fylke. NEAS tilbyr produkter og tjenester knyttet til energi og bredbånd, og eier 4 kraftverk som årlig produserer omtrent 185 millioner kwh.

Strømmen blir transportert gjennom vårt eget linjenett på 3.220 kilometer til kommunene Aure, Averøy, Frei, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Disse kommunene eier 51 % av selskapet. TrønderEnergi har siden 2001 vært inne på eiersiden med 49 %. 

Trainee hos oss

NEAS har hatt svært god erfaring med trainee-ordningen. Traineene har bidratt både faglig, sosialt og med nytt blod og nye tanker inn i bedriften. Traineene blir satt til kvalifiserte og utviklende arbeidsoppgaver og prosjekter.  De dekker viktige ressursbehov innen tekniske fag/ingeniørfag og innenfor økonomi, HR, og markeds- og kunderelaterte funksjoner. Hittil har NEAS har hatt traineer med ulik kompetanse innen blant annet økonomi, energi- og miljø, organisasjon og ledelse, industriell økonomi, automatiseringsteknikk, samt helse, miljø og sikkerhet. NEAS ønsker fortsatt å være en aktiv medspiller i partnernettverket Kom Trainee.

Besøk NEAS på http://neas.mr.no/

NEAS og våre traineer