Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere, med rundt 2500 ansatte. Fylkeskommunen har som hovedmål å fremme samfunnsutvikling i Møre og Romsdal, og har en visjon om å være en tydelig medspiller med kjerneverdiene åpenhet, respekt, likeverdighet, og ansvar for fellesskapet.

Trainee hos oss

Møre og Romsdal fylkeskommune har stor nytte av å ha unge, høyt utdannede traineer med energi og vilje til å yte. Fylkeskommunen har behov for et bredt spekter av kompetanse, og har så langt tatt imot, og fulgt opp traineer med bakgrunn fra blant annet statsvitenskap, sosiologi, økonomi, kunsthistorie, og fiskerinæringen.

Fylkeskommunens viktigste oppgaver i dag er:

  • Samferdsel
  • Næringsutvikling 
  • Internasjonalt arbeid
  • Regional planlegging
  • Videregående opplæring
  • Offentlige tannhelsetjenester
  • Kultur og kulturminneforvaltning 
  • Regionalt og lokalt folkehelsearbeid
  • Forvalting av regionale utviklingsmidler

Besøk Møre og Romsdal fylkeskommune på http://mrfylke.no/

Møre og Romsdal fylkeskommune og våre traineer