Kristiansund Kommune

Kristiansund Kommune

Kristiansund kommune er regionsenter for Nordmøre, og den største arbeidsgiveren i regionen med omkring to tusen årsverk. Kommunen er en sammensatt organisasjon, med ansvar for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne. Kommunen har en viktig funksjon som samfunnsutvikler, myndighetsutøvende organ, og politisk-demokratisk arena.

Trainee hos oss

Kristiansund kommune har vært medlemsbedrift siden oppstarten i 2006, og har til nå hatt mange traineer, med ulike utdanningsbakgrunner. Traineene jobber innenfor et bredt spekter av oppgaveområder, og får en allsidig og spennende arbeidshverdag med stort utviklingspotensiale. Kristiansund kommune har svært positive erfaringer med å ha traineer i organisasjonen. Vi opplever at de tenker nytt, er engasjerte og gjør en solid innsats innenfor de områdene de arbeider med. Traineer hos oss har både jobbet med utviklingsprosjekter og driftsrelaterte oppgaver.  

 


 

 

 

Besøk Kristiansund Kommune på http://www.kristiansund.kommune.no

Kristiansund Kommune og våre traineer