Knudtzon Bølgen Innovasjon AS

Knudtzon Bølgen Innovasjon AS

Knudtzon Senteret er en industriinkubator i SIVA-nettverket med Statoil som morbedrift. Vi hjelper underleverandører med utvikling av ny teknologi, nye prosesser eller metoder - og omdanner dette til ny forretningsdrift. Våre kunder er bedrifter i petroleumsklyngen i Kristiansund.

Trainee hos oss

Knudtzon Senteret har tidligere gode erfaringer med egen traineeordning, og ble medlem i Kom Trainee i 2007. Vi ser stor verdi i at traineene i regionen kan samles under et felles kontaktnettverk for faglige og sosiale utvekslinger. Hittil har vi hatt fire traineer hos oss, en statsviter, to økonomer og én sivilingeniør i energi- og miljø. De har alle brukt sin kompetanse i våre prosjekter og i tillegg opparbeide ny kompetanse innen forretningsutvikling og innovasjon.

Vi ønsker velkommen til et ungt og kreativt miljø på jakt etter muligheter for utvikling og tilgang til et stort kontaktnett.

Besøk Knudtzon Bølgen Innovasjon AS på ksas.no

Knudtzon Bølgen Innovasjon AS og våre traineer