Avinor

Avinor

Avinor eier og driver infrastrukturen ved mer enn 40 norske lufthavner. Sikker og effektiv avvikling av lufttrafikken er kjernevirksomheten, og kontinuerlig forbedring er i fokus. Avinor har som visjon å skape verdifulle relasjoner, og å knytte mennesker og steder sammen på en slik måte at det blir skapt varige bånd.

Trainee hos oss

Kristiansund lufthavn er inne i en spennende periode og ønsker derfor traineer med ulik kompetanse og som kan by på nye innblikk og perspektiver. Vi har mange spennende oppgaver og utfordringer, og noen hovedområder kan være: 

  • Økonomi
  • Styringssystemer
  • Effektiv energibruk 
  • Planlegger/ingeniør
  • Logistikk og infrastruktur
  • Driftskonsept og forretningsmodeller

Besøk Avinor på http://www.avinor.no